Formelt

VEDTEKTER

Transparency International Norge er en nasjonal avdeling av den globale organisasjonen Transparency International (TI). Globalt reguleres TI av sitt Charter og lokalt av de norske Vedtekter for TI Norge 2018

Det er avdelinger i ca 100 land. National Chapter Guidelines styrer forholdet mellom disse avdelingene og resten av den internasjonale bevegelsen.

 

CODE OF CONDUCT

TI Norges Code of Conduct oppdatert og vedtatt av styret i september 2020

 

RETNINGSLINJER FOR VARSLING

TI Norges retningslinjer for varsling ble vedtatt av styret i september 2020

 

CONFLICT OF INTEREST POLICY OG REGISTER

Transparency International Norge har Conflict of Interest Policy oppdatert 16.02.22

Som et ledd i denne policien er det etablert et register/oversikt over styremedlemmenes økonomiske interesser. TI ønsker å fremme åpenhet i samfunnet, for på den måten å bekjempe ulike former for korrupsjon. Åpenhet om økonomiske interesser til styremedlemmer i alle virksomheter kan bidra positivt til å hindre eventuelle interessekonflikter og inhabilitet i offentlig og privat sektor.

 

STRATEGI 2021 – 2025
Transparency International Norges nye strategi ble vedtatt av styret den 2. desember 2020. Last ned strategien her.

 

ÅRSMØTER

2022

Årsmøtet 2022 ble avholdt 11. mai

Dagsorden for møte her

Årsrapport her med revisorgodkjent regnskap her

Revisjonsberetning her

Protokoll fra møtet her

2021

Årsmøtet 4. mai 2021 ble avholdt på zoom på grunn av Covid-19 smittefare

Dagsorden for møte her

Årsrapport her med revisorgodkjent regnskap her

Revisjonsberetning her

Protokoll fra møtet her

2020

Årsmøtet 6. mai 2020 ble avholdt elektronisk pr. e-post på grunn av Covid-19 smittefare

Dagsorden for møte her

Årsrapport her med revisorgodkjent regnskap her

Revisjonsberetning her

Protokoll fra møtet her

2019

Årsmøte i 2019 ble avholdt den 14. mai

Dagsorden for møtet her

Årsberetning med revisorgodkjent regnskap her

Protokoll fra møtet her

2018

Årsmøte i 2018 ble avholdt den 8. mai

Dagsorden for møtet her

Årsberetning med revisorgodkjent regnskap her

Protokoll fra møtet her

2017
Årsmøte i 2017 ble avholdt den 10. mai
Dagsorden for møtet her
Årsberetning med revisorgodkjent regnskap her
Protokoll fra møtet her

2016
Årsmøte i 2016 ble avholdt den 10. mai
Dagsorden for møtet her
Årsberetning med revisorgodkjent regnskap her
Protokoll fra møtet her

2015
Årsmøte i 2015 ble avholdt 6. mai.
Dagsorden og sakspapirer, blant annet valg av styre, revisor og valgkomite her.
Årsberetning, regnskap og revisor her.
Godkjent protokoll her,

2014
Årsmøte i 2014 ble avholdt 14. mai.
Dagsorden her.
Årsmelding, regnskap, revisjon her.
Valg av styre revisor og valgkomitè her.
Godkjent protokoll her.