Bli medlem

Som medlem av TI Norge bidrar virksomheten til felles innsats for åpenhet, integritet og ansvarlighet i samfunnet for å forhindre korrupsjon og misligheter nasjonalt og internasjonalt.

  • TI Norge tilbyr opplæring, dilemmatrening og innspill til virksomheten.
  • TI Norge kan bistå med rådgivning ved utvikling og forbedring av virksomhetens antikorrupsjonsprogram.
  • Medlemmer får invitasjoner til TI Norges egne arrangementer.
  • Deltagelse i utvikling av antikorrupsjonsnettverk.
  • Tilgang til relevant informasjon og verktøy for å bekjempe korrupsjon.
  • Tilgang til internasjonal ekspertise gjennom TI Norges sekretariat.

Medlemmene forplikter seg til å praktisere nulltoleranse for alle former for korrupsjon i sin virksomhet og å få på plass egnede tiltak mot korrupsjon. Enhver person, organisasjon, eller institusjon som slutter seg til foreningens formål kan opptas som medlem. Transparency International Norge er først og fremst finansiert via medlemskontingenter og medlemmene er viktig for oss, både økonomisk og for å legitimere det arbeidet vi gjør nasjonalt og internasjonalt.

Før du eller dere søker om medlemskap, bør dere lese vedtektene og laste ned våre medlemskriterier og kontingentsatser.

Søknadsskjema finner du her: Søknadsskjema TI Norge