Integritet, åpenhet og antikorrupsjon i humanitær bistand

Transparency International Norge og International Federation of Red Cross and Red Crecent Societies signerte samarbeidsavtale for utvikling av antikorrupsjonsverktøy for humanitære organisasjoner 30. mai. Prosjektet støttes av UD.

Transparency International har siden Tsunami-katastrofen i 2004, vært engasjert i arbeidet mot korrupsjon i humanitære operasjoner gjennom prosjektet «Preventing corruption in humanitarian operations». En antikorrupsjonshåndbok har blitt utarbeidet i nær konsultasjon med flere store hjelpeorganisasjoner, og boken har blitt oversatt fra engelsk til fransk, spansk, arabisk og portugisisk.

Håndboken har blitt brukt som utgangspunkt for trening og seminarer for humanitære organisasjoner i mange land, og som inspirasjon for utviklingen av hjelpeorganisasjonenes egne antikorrupsjonsprogram.

Transparency International Norge og International Federation of Red Cross and Red Crecent Societies starter nå opp prosjektet «Building capacity to address corruption risks in humanitarian operations» som blant annet innebærer utarbeiding av case-studier, treningsmoduler og e-læringsprogram.

Den verste konsekvensen av korrupsjon i den humanitære bistanden er at livsnødvendige ressurser tas fra de mest sårbare gruppene som er ofre i konflikt og naturkatastrofer. Organisasjonene må derfor ta korrupsjonsrisikoen på alvor, og vi håper at prosjektet kan bidra positivt til organisasjonenes bevisstgjøringsarbeid og integreres i deres egne trenings- og opplæringsprogram.