Humanitære kriser og korrupsjon

Transparency International Norge og International Federation of Red Cross and Red Crecent Societies signerte samarbeidsavtale for utvikling av antikorrupsjonsverktøy for humanitære organisasjoner 30. mai. Prosjektet støttes av UD.

Siden signeringen av samarbeidsavtalen 30 mai mellom Transparency International Norge og International Federation of Red cross/Red Crescent (IFRC) har det vært stor framgang i prosjektet «Capacity building to address corruption risks in Humanitarian Operations» selv om det er for tidlig å vise til konkrete resultater.  Målet for prosjektet er en økt bevisstgjøring og holdningsendring blant humanitære aktører som kan føre til at effekten av nødhjelp øker fordi hjelpen når fram til flere av de som trenger det mest.

I september 2013 ble Anne Signe Hørstad (bildet) ansatt som koordinator for prosjektet. Hun er utdannet geolog med spesialfelt innen vann og etter flere år som konsulent i Norge har hun arbeidet med humanitær bistand de siste 10 årene. Fra 2006 var hun ansatt som vann-og sanitærrådgiver i Norges Røde Kors, først ved hovedkontoret og senere med ansvar for vann-og sanitærprosjekter i Afrika/Midtøsten med base i Kenya. Hun har mye felterfaring også fra katastrofesituasjoner – senest i Tunisia i 2011 under Libya-krisen. Både gjennom utviklingsprogram og f.eks. i Tsunamioperasjonen har hun opplevd korrupsjonsrelaterte situasjoner som har vært svært vanskelige både for lokalt ansatte og internasjonale medarbeidere.

«Økt bevisstgjøring rundt korrupsjon i humanitære operasjoner er viktig for det er utrolig mange «gråsonesituasjoner» man helst ikke vil befinne seg i. I tillegg har man i ekstreme situasjoner valget mellom å redde liv eller å være prinsippfast», sier hun. Det er disse dilemmaene Transparency International Norge håper å kunne påvirke gjennom prosjektet ved å drive opplæring som kan føre til holdningsendringer. Det vil ta tid før man kan spore endringer men bare det å ha et mer bevisst forhold til hva korrupsjon er og å identifisere de røde flaggene vil være et langt skritt i riktig retning.

For tiden er to konsulenter engasjert med ulike deler av prosjektet. En holder på med oppdateringen av håndboken «Preventing corruption in humanitarian operations» som vil være en svært viktig kilde i opplæringsprogrammet. En annen konsulent utvikler nye case studier som også skal være med på å aktualisere dilemmaer humanitære organisasjoner møter. Det er viktig å fange opp endringer og nye trender innen utviklings- og katastrofehjelp vil føre til behov for nye verktøy – mer utstrakt bruk av «cash programs», ny teknologi som sosiale medier og klimaendringer for å nevne noen. Derfor er disse oppdateringene viktige som bakgrunnsmateriale for kursopplegget, men også som oppslagsverk/hjelpemidler i seg selv. I tillegg er det viktig at alle aspekter blir fanget opp; hovedkontor, feltarbeid, ledelse, expats og lokalt ansatte. Det vil også engasjeres en konsulent til å utvikle selve kursopplegget for å optimalisere læringen.

Hovedmålet er kapasitetsbygging og det planlagte kursopplegget vil være todelt. Det skal utvikles et instruktørbasert kurs og et online-kurs som skal gi basiskunnskap om korrupsjon. Det er også viktig at kurset kan tilpasses de ulike organisasjoners interne kursopplegg. På den måten vil det være større sannsynlighet for at kurset vil bli brukt og når flere brukere.  I tillegg har IFRC bestemt at de vil lage en opplæringsmodul for ledere (online) som kan bygge videre på basiskurset.

TI-N sitt prosjekt er en del av Transparency International sitt globale program HAIP – Humanitarian Aid Integrity Program» som styres av TI-Kenya.  Som et ledd i TI strategi 2015 er fagtemaer delegert til ulike TI avdelinger med spesielle forutsetninger for eller kunnskap om de ulike tema.

Les Humanitarian Aid Integrity her.

 

For mer informasjon, kontakt:

Gro Skaaren-Fystro (prosjektleder), tlf: 95997057, skaaren@transparency.no

Anne Signe Hørstad (prosjektkoordinator) tlf 90922105, horstad@transparency.no

Og se filmen fra vår samarbeidspartner IFRC.