Styret

Last ned høyoppløslig bilde >

Erik Strøm

Styremedlem

Erik Strøm er Cand.polit fra Universitetet i Oslo med statsvitenskap hovedfag samt filosofi og historie. Han er partner i Boldt AS og har mangeårig erfaring som leder og partner i konsulentselskaper. Han har også vært direktør for samfunnspolitikk i Tekna.

Interesser og engasjementer her

Last ned høyoppløslig bilde >

Amalie Hilde Tofte

Styremedlem

Amalie Tofte er samfunnsviter med fagkombinasjonen samfunnsøkonomi, sosialantropologi og utviklingsstudier med mastergrad fra NMBU. Hun har også mastergrad i demokratibygging fra Universitetet i Bergen. Siden 2007 har Tofte vært rådgiver i fagforbundet Industri Energi.

Interesser og engasjementer her

Last ned høyoppløslig bilde >

Kasper Vagle

Styremedlem

Kasper Vagle er doktorgradsstipendiat ved Norges Handelshøyskole i Bergen, hvor han er på sitt fjerde år.

Hans arbeid fokuserer på korrupsjon, hvordan bedrifter holdes ansvarlig for korrupsjon, og påtalemyndighetens rolle i korrupsjonssaker. Vagle er utdannet siviløkonom med en dobbelgrad fra NHH og CEMS. På NHH er han en de av forskergruppen Economics, Ethics and Law på instituttet for regnskap, revisjon og rettsvitenskap. Han er også tilknyttet Centre on Law and Social Transformation ved Chr. Michelsen Institutt i Bergen. I 2015 var han 3 måneder i Berlin som intern ved TI sitt hovedkontor. Interesser og engasjementer her

Last ned høyoppløslig bilde >

Olav Hypher

Styremedlem

Olav Hypher er organisasjonsdirektør i NRK. Han er utdannet cand.mag fra samfunnsvitenskapelig fakultet ved Universitet i Oslo og har i tillegg en mastergrad i ledelsesfag fra BI. Hypher har også mangeårig erfaring fra Telenor og Statkraft hvor han har hatt ulike lederstillinger innenfor bærekraft og virksomhetsstyring, og sist som direktør for konsern HR.

Interesser og engasjementer her

Last ned høyoppløslig bilde >

Nina Mevold

Styremedlem

Nina Mevold er administrerende direktør ved Sørlandet sykehus. Etter studier i administrasjon og organisasjonsvitenskap fra 1988-94 ble hun cand. polit.  fra Universitetet i Bergen.

Mevold har også hatt stilling som kommunaldirektør, Byrådsavdeling for helse og omsorg i Bergen kommune. I tillegg har hun ledererfaring fra stilling som fakultetsdirektør ved Det medisinske fakultet og fra Det psykologiske fakultet, begge ved Universitetet i Bergen. Interesser og engasjementer her

Last ned høyoppløslig bilde >

Tore Olaf Rimmereid

Styreleder

Tore Olaf Rimmereid er prosjektdirektør i Hafslund Eco og er utdannet siviløkonom og autorisert finansanalytiker fra NHH. Rimmereid har tidligere arbeidet i Finansdepartementet og vært politisk rådgiver i Utenriksdepartementet. Fra 1998-2002 var han konserndirektør i SpareBank 1 Gruppen AS og fra 2002-2009 administrasjons- og finansdirektør i NRK. Fra 2009 til 2018 var han administrerende direktør i E-CO Energi.

Interesser og engasjementer her:

Last ned høyoppløslig bilde >

Svein Harald Øygard

Styremedlem

Svein Harald Øygard er utdannet samfunnsøkonom og har bred nasjonal og internasjonal erfaring både fra offentlig og privat sektor. Øygard er i dag styremedlem/styreleder i et antall selskaper og institusjoner. Han er også rådgiver, forfatter og entreprenør med leder- og investor-roller i et antall energi- og teknologiselskaper i Norge og i Brasil. Interesser og engasjementer  her

Last ned høyoppløslig bilde >

Mimi Berdal

Styremedlem

Mimi Berdal er advokat og har mange års erfaring med styrearbeid i børsnoterte, private, offentlige og ideelle organisasjoner. Siden 2005 har hun vært selvstendig næringsdrivende med fokus på investeringer i nystartede og etablerte selskaper, strategisk rådgivning og forhandlinger, undervisningsoppdrag samt styrearbeid.

Interesser og engasjementer her