Styret

Last ned høyoppløslig bilde >

Oda Nissen

Styremedlem

Oda Nissen er student ved NTNU (profesjonsstudiet i psykologi) og studentassistent ved Psykologisk institutt. Hun har International Baccalaureate fra Hong Kong (Li Po Chun United World College) og har en rekke frivillige verv bl.a for #SOSNicaragua.

Interesser og engasjementer her

Last ned høyoppløslig bilde >

Erik Strøm

Erik Strøm er Cand.polit fra Universitetet i Oslo med statsvitenskap hovedfag samt filosofi og historie. Han er partner i Boldt AS og har mangeårig erfaring som leder og partner i konsulentselskaper. Han har også vært direktør for samfunnspolitikk i Tekna.

Interesser og engasjementer her

Last ned høyoppløslig bilde >

Amalie Hilde Tofte

Amalie Tofte er samfunnsviter med fagkombinasjonen samfunnsøkonomi, sosialantropologi og utviklingsstudier med mastergrad fra NMBU. Hun har også mastergrad i demokratibygging fra Universitetet i Bergen. Siden 2007 har Tofte vært rådgiver i fagforbundet Industri Energi.

Interesser og engasjementer her

Last ned høyoppløslig bilde >

Tore Olaf Rimmereid

Tore Olaf Rimmereid er prosjektdirektør i Hafslund Eco og er utdannet siviløkonom og autorisert finansanalytiker fra NHH. Rimmereid har tidligere arbeidet i Finansdepartementet og vært politisk rådgiver i Utenriksdepartementet. Fra 1998-2002 var han konserndirektør i SpareBank 1 Gruppen AS og fra 2002-2009 administrasjons- og finansdirektør i NRK. Fra 2009 til 2018 var han administrerende direktør i E-CO Energi.

Interesser og engasjementer her:

Last ned høyoppløslig bilde >

Svein Harald Øygard

Styremedlem

Svein Harald Øygard er utdannet samfunnsøkonom og har bred nasjonal og internasjonal erfaring både fra offentlig og privat sektor. Øygard jobber i dag som selvstendig konsulent delvis på prosjektbasis i samarbeid med Sparebank1 Markets og McKinsey. Han er også styremedlem/styreleder i et antall selskaper. Interesser og engasjementer her

Last ned høyoppløslig bilde >

Mimi Berdal

Styremedlem

Mimi Berdal er advokat og har mange års erfaring med styrearbeid i børsnoterte, private, offentlige og ideelle organisasjoner. Siden 2005 har hun vært selvstendig næringsdrivende med fokus på investeringer i nystartede og etablerte selskaper, strategisk rådgivning og forhandlinger, undervisningsoppdrag samt styrearbeid.

Interesser og engasjementer her

Last ned høyoppløslig bilde >

Gudrun Grindaker

Gudrun Grindaker driver sitt eget konsulentfirma. Hun har lang erfaring fra norsk kommuneforvaltning både som prosjektleder/rådmann i nye Sandefjord kommune og som rådmann i Halden kommune. Hun var ansatt i KS fra 2001 og arbeidet der blant annet som direktør for Helse og velferd og direktør for Arbeidsgiverutvikling og omstilling. Før dette har hun blant annet vært ass. rådmann, helse- og sosialsjef i Nittedal og sjefsykepleier ved Ullevål sykehus.

Grindaker har i sine ulike lederroller hatt oppmerksomhet på etikk, kvalitetsutvikling, tilrettelegging for utvikling av lokaldemokrati og tillit. I KS hadde hun en periode ansvar for KS sin satsing og arbeid med etikk, både etikk og prioriteringer i tjenestene, men også etikk på systemnivå relatert til verdier og handlemåter i leder- og folkevalgtrollen. Interesser og engasjementer her.

Last ned høyoppløslig bilde >

Hans Petter Graver

Styreleder

Hans Petter Graver er professor i rettsvitenskap ved Universitetet i Oslo siden 1993. Fra 2008 til 2015 ledet han fakultetet som Dekan.

Han har tidligere arbeidet i Forbruker- og administrasjonsdepartementet og hos regjeringsadvokaten. Han var styreleder i Stiftelsen Miljømerking i Norge 1997-2003 og leder av det norske kontaktpunktet for OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper 2010-2015. De siste årene har han arbeidet med juridisk argumentasjon og etikk, og vært særlig opptatt av etiske utfordringer som jurister kan bli stilt overfor.

Interesser og engasjementer her.