Støtt oss

Transparency International Norge er en medlemsfinansiert organisasjon. Vi er også takknemlig for all finansiell støtte og donasjoner utover medlemskontingenten.

Vår kontonummer er 7058 05 80651.