Medlemmer

Medlemmer i Transparency International Norge 2022 og hva de betaler årlig (NOK)

Børsnoterte selskaper
Equinor ASA 250 000
PGS Geophyisical AS 27 500
Kongsberggruppen ASA 82 500
DNB 110 000
Telenor ASA 250 000
Norsk Hydro ASA 250 000
Schibsted ASA 82 500
Yara International ASA 110 000
Wilh. Wilhelmsen Holding ASA 55 000
Østensjø rederi 11 000

Private selskaper (ikke børsnotert i Norge) 
Siemens AS 27 500
Jotun AS 82 500
Multiconsult 27 500
DNV GL 82 500
Stiftelsen SINTEF 27 500
Advokatfirmaet Selmer 11 000
07 Media 11 000
Stiftelsen Offshore Northern Seas 13 000
ECOsubsea AS 5 500
Geelmuyden Kiese Gruppen 11 000
Asplan Viak AS 11 000
Marine Benefits AS 11 000
Salmon Group 5 500
Power to Educate AS 5 500
IBF Legal Advokatfirma AS 5 500
Nortura SA 27 500
Kvamme associates 5 500

Offentlig eide selskaper og virksomheter
Statkraft ASA 110 000
Oslo universitetssykehus HF 110 000
Eksportfinansiering Norge 55 000
Riksrevisjonen 55 000
Helse Sør-Øst RHF 55 000
Kommunalbanken AS 110 000
Avinor AS 110 000
Universitetet i Oslo 110 000
Helse Midt-Norge RHF 110 000
Forsvaret 110 000
Revisjon Øst IKS 11 000

Andre interesseorganisasjoner/særlovsselskaper
NHO 13 000
LO 13 000
BNL 13 000
Industri Energi 13 000
Norges Rederiforbund 13 000
KS 13 000
Virke 13 000
Innovasjon Norge 13 000
Norges kommunerevisorforbund 13 000
Norges Juristforbund 13 000
Delta 13 000
Samfunnsviterne 13 000

Ideelle organisasjoner og foreninger
Care Norge 1 300
Flyktningehjelpen 1 300
Norges Røde Kors 1 300
Forum for kontroll og tilsyn 1 300
Norsk Folkehjelp 1 300
Lions Clubs International MD 104 Norge 1 300
Det Kongelige Selskap for Norges Vel 1 300
Innsamlingskontrollen i Norge 1 300
Kirkens Nødhjelp 1 300
Redd Barna 1 300
Norsk Ukrainsk Handelskammer 1 300
Universitets- og høyskolerådet 1 300

Kommuner, fylkeskommuner og kommunale virksomheter
Lier kommune 16 500
Tromsø kommune 36 000
Kristiansand kommune 44 000
Andøy kommune 5 500
Lillestrøm kommune 36 000
Oslo kommune 44 000
Frogn kommune 16 500
Sunnfjord kommune 16 500
Grimstad kommune 16 500
Sola kommune 16 500
Nordre Follo kommune 36 000
Sandefjord kommune 36 000
Lyngdal kommune 16 500
Trondheim kommune 44 000
Nesodden kommune 16 500
Ringerike kommune 27 500
Vefsn kommune 16 500
Ulstein kommune 16 500
Aurland kommune 5 500
Eidsvoll kommune 16 500
Nittedal kommune 16 500
Stange kommune 16 500
Færder kommune 16 500
Asker kommune 36 000
Alta kommune 16 500
Drammen kommune 44 000
Tønsberg kommune 27 500
Alver kommune 16 500
Haugesund kommune 27 500
Vestland fylkeskommune 44 000
Vestfold og Telemark fylkeskommune 44 000
Agder fylkeskommune 44 000
Stord kommune 16 500
Bergen kommune 44 000
Porsgrunn kommune 27 500
Kongsberg kommune 16 500
Lillesand kommune 16 500
Stavanger kommune 44 000
Enebakk kommune 16 500
Karmøy kommune 27 500
Fredrikstad kommune 36 000
Rana kommune 16 500
Bærum kommune 44 000
Lørenskog kommune 27 500
Lillehammer kommune 16 500
Arendal kommune 27 500
Viken fylkeskommune 44 000
Øygarden kommune 27 500
Kvinesdal kommune 16 500
Bjørnafjorden kommune 16 500
Vaksdal kommune 5 500
Kragerø kommune 16 500
Osterøy kommune 16 500
Øvre Eiker kommune 16 500
Ålesund kommune 36 000
Larvik kommune 27 500
Modum kommune 16 500
Ullensaker kommune 27 500