– For offentlig sektor

Transparency International og Transparency International Norge har utgitt utviklet en rekke verktøy som er aktuelle for å forebygge korrupsjon i offentlig sektor. Aktuelle publikasjoner for offentlig sektor er:

Opplæring og Retningslinjer

Undersøkelser

Korrupsjonsdommer