– For humanitær bistand

Transparency International og Transparency International Norge har utgitt utviklet en rekke verktøy som er aktuelle for å forebygge korrupsjon i humanitær bistand. Aktuelle publikasjoner er:

Opplæring og Retningslinjer

Undersøkelser