Prosjekter

Humanitære kriser og korrupsjon

Transparency International Norge og International Federation of Red Cross and Red Crecent Societies signerte samarbeidsavtale for utvikling av antikorrupsjonsverktøy for humanitære organisasjoner 30. mai. Prosjektet støttes av UD. Siden signeringen av samarbeidsavtalen 30 mai mellom Transparency International Norge og International..Les mer

Åpenhet, integritet og antikorrupsjon i kommunesektoren

I samarbeid med Kommunesektorens organisasjon KS, har TI Norge satt i gang prosjektet om antikorrupsjon i kommunesektoren. Prosjektet er støttet av Kommunal- og regionaldepartementet. I mars 2013 publiserte TI og KS en håndbok i antikorrupsjon for norske kommuner, der risikosoner for..Les mer

Integritet, åpenhet og antikorrupsjon i humanitær bistand

Transparency International Norge og International Federation of Red Cross and Red Crecent Societies signerte samarbeidsavtale for utvikling av antikorrupsjonsverktøy for humanitære organisasjoner 30. mai. Prosjektet støttes av UD. Transparency International har siden Tsunami-katastrofen i 2004, vært engasjert i arbeidet mot..Les mer