Foredrag/forelesninger

TI-Norge tilbyr bedrifter, organisasjoner, forvaltningen og undervisningsinstitusjoner å holde foredrag om en rekke temaer relatert til korrupsjon og antikorrupsjonsarbeid. Noe av temaene vi kan holde foredrag om er

  • Korrupsjon: Hva er korrupsjon, hvorfor og hvordan angår dette oss?
  • Korrupsjonsbekjempelse i forvaltningen: Risikoområder og forebyggende metoder innenfor statlig og kommunal forvaltning
  • Hvordan forebygge korrupsjon i egen bedrift?
  • Risikovurderinger: Transparency Internationals` indekser, analyser og verktøy for å forebygge korrupsjon
  • Hva vet vi om korrupsjon?  Undersøkelser og indekser
  • Korrupsjon i utviklingsland: Hva kan Norge gjøre for å forebygge problemet?
  • Transparency Norge: Organisasjon, mål og prosjekter

På hjemmesidene våre får du et inntrykk av hva vi jobber med. Ta kontakt hvis du ønsker mer informasjon eller har en konkret henvendelse.