Etikkonferansen 2022

I samarbeid med KS og Kommunal- og distriktsdepartementet arrangerer TI Norge igjen Etikkonferansen den 21. september kl 10-15 der vi retter søkelyset mot hvor skoen trykker i etikk- og antikorrupsjonsarbeidet i kommunesektoren. Videre presenteres kartlegging av og verktøy for økt åpenhet i kommunene. Konkret innhold og praktiske erfaringer med kommunalt antikorrupsjonsarbeid presenteres også. Konferansen finner sted på Nationaltheatret Konferansesenter KS Agenda i Oslo, men kan også følges digitalt.

Se detaljert program og påmeldingslenke her