Årsmøte 2021

TI Norges årsmøte avholdes den 4. mai 2021 kl 16.30.

Dagsorden og sakspapirer sendes ut 27.4.21

Årsmøteforedraget blir i år ved Benedicte Schilbred Fasmer, konsernsjef i SpareBank1 SR Bank. Fasmer har sittet i FNs høynivåpanel for økonomisk åpenhet, ansvarliggjøring og integritet (FACTI) som eneste norske medlem.

FN-panelet har i vinter lansert kraftfulle anbefalinger til det internasjonale samfunnet med det overordnede målet om å stoppe den ulovlige kapitalflukten som undergraver bærekraftig utvikling. Se mer om FACTI-panelets rapport her  http://transparency.no/2021/03/03/fn-panel-med-krafttak-mot-korrupsjon/

(Foto:sparebank1.no)