Antikorrupsjonskonferansen 2021: 10. og 11. juni

Vi satser på å gjennomføre Antikorrupsjonskonferansen i år, og arbeider for tiden med et fyldig og godt program. Mer informasjon kommer – følg også med på https://antikorrupsjonskonferansen.no/