Dilemmasamling om menneskerettigheter, arbeidslivsrettigheter og korrupsjon lanseres

Hva gjør du når du oppdager barnearbeid hos din leverandør? Hvordan går du frem når du som innkjøper for en matvareimportør oppdager tvangsarbeid hos produsenten? Hvordan håndterer du bestikkelser og nære familiekoblinger ved tildeling av kontrakter?

Hvilke trinn i aktsomhetsvurderinger er viktig for å fange opp risiko for brudd på menneskerettigheter? Hvilke retningslinjer bør selskapet ha på plass for å være i tråd med OECDs retningslinjer? Hvordan beskytter du din virksomhet mot korrupsjon?

NHO, Kontaktpunktet for anstendig næringsliv og Transparency International Norge lanserer i dag 19. september en dilemmasamling basert på reelle caser knyttet til menneskerettigheter, arbeidslivsrettigheter og korrupsjon.

 

Anniken Haugli, NHO, Frode Elgesem, Kontaktpunktet og Guro Slettemark, TI Norge viser fram dilemmasamlingen på lanseringen. Foto: Thomas Kleiven

 

Samlingen inneholder 22 dilemmaer som beskriver situasjoner som virksomheter og ansatte kan bli stilt overfor. De omhandler både sannsynlige ulovligheter og etisk tvilsomme forhold.

Det forventes at bedrifter er ansvarlige både hjemme og ute, og at de selv tar ansvar og arbeider målrettet for å unngå negativ innvirkning på mennesker, miljø og klima. Forventningene kommer fra myndighetene, forretningspartnere, ansatte og fagforeninger, sivilsamfunn og forbrukere. Utviklingen både i Norge og internasjonalt går i retning av at forventningene gjøres til rettslige forpliktelser. Den norske åpenhetsloven, som trådte i kraft 1. juli 2022, er ett eksempel på dette.

Transparency International Norge har god erfaring med bruk av dilemmaer i diskusjoner og bevisstgjøring med bedrifter om grensene for etisk og juridisk adferd knyttet til korrupsjon.

«Vi håper den nye dilemmasamlingen bidrar til å vise hvordan de tre problemkompleksene, menneskerettigheter, arbeidslivsrettigheter og korrupsjon, er nært knyttet sammen og at den inspirerer til realistiske løsninger som bedriftene tar med seg i sin virksomhet» sier generalsekretær Guro Slettemark i TI Norge i forbindelse med lanseringen i dag.

Dilemmasamlingen består av to deler – én for kursdeltakere med beskrivelser av dilemmaer med spørsmål for diskusjon, og én for kursledere.

Dokumentet for kursdeltakere kan lastes ned her. Dilemmasamling

Dersom du ønsker å lede et kurs eller en holde en dilemmatrening, kan du også kontakte oss for å få tilgang til kursveilederens dokument. Den inneholder forslag til vurdering og drøfting av oppgavene og mulige løsninger på dilemmaene.

Kontakt: Gro Skaaren-Fystro, skaaren@transparency.no i TI Norge.