Den kommunale åpenheten må forbedres

Åpenheten i kommunene er kartlagt i et samarbeidsprosjekt mellom TI Latvia og TI Norge. Kartleggingen viser at åpenheten er noe større i de ti norske kommunene som er undersøkt enn i de latviske kommunene. Innenfor flere områder er det likevel store muligheter til å øke åpenheten også i de norske kommunene. I løpet av våren 2022 lanserer TI Latvia og TI Norge anbefalinger om hvordan åpenheten kan forbedres, basert på de indikatorene som ble kartlagt.

Klikk på bildet og få tilgang til den norske versjonen av rapporten

 

Lenke til TI Latvias side om prosjektet og rapporten finnes her.

Åpenhetsbarometeret 2021 bekrefter også at de fleste kommunene kan gjøre mye for å forbedre åpenheten. Barometeret er utarbeidet av Pressens offentlighetsutvalg i samarbeid med Kommunal Rapport, og ble i 2021 lansert for tredje gang.