Korrupsjonsindeksen (CPI) 2021 – omfattende korrupsjon verden over

Årets korrupsjonsindeks fra Transparency International (TI) viser at korrupsjon er et omfattende problem verden over. Størstedelen av verdens befolkning lever i land der korrupsjonsnivået er vedvarende høyt.

Korrupsjon er et globalt problem som undergraver grunnleggende menneskerettigheter. Korrupte ledere får berike seg og styrket sin maktposisjon, samtidig som svekkede politiske og sivile rettigheter gjør det vanskeligere å ta opp kampen mot korrupsjon.

Lenke til årets korrupsjonsindeks HER

I undersøkelsen framhever TI at land i den rike verden og med god score på indeksen også er involvert i den globale korrupsjonskjeden gjennom tilretteleggende funksjoner. Systemsvakheter i den rike del av verden gjør at korrupsjon over landegrensene kan foregå uoppdaget og ustraffet.

Årets indeks dokumenterer at 131 land har stått stille i bekjempelsen av korrupsjon de siste ti årene, mens 23 land har hatt en signifikant tilbakegang. Bare 25 land har i løpet av de siste ti årene hatt en tydelig forbedring.

Hovedresultater

  • For tiende år på rad er det globale gjennomsnittet på bare 43 av 100 poeng, et nivå som utgjør alvorlige korrupsjonsproblemer
  • Ti land oppnår 80 poeng eller mer på årets indeks. Danmark, Finland og New Zealand oppnår 88 poeng. Deretter følger Norge, Sverige og Singapore med 85 poeng. Sveits (84), Nederland (82), Luxemburg (81) og Tyskland (80) er de neste på listen.
  • Landene med svært høyt korrupsjonsnivå er Afghanistan, Nord Korea, Jemen, Venezuela, Somalia, Syria og Sør-Sudan, fallende fra 16 poeng til 11.
  • Flere av de såkalt velutviklede landene med godt styresett har falt betydelig i løpet av den siste tiårsperioden. Australia (-12), Canada (-10) og USA (-6) er blant de mest oppsiktsvekkende.
  • Flere av landene der norske interesser har betydelig økonomisk aktivitet eller Norge yter bistand, er fortsatt preget av omfattende korrupsjonsproblemer: Det gjelder bl.a. Mosambik (26), Angola (29), Brasil (38), Colombia (39), India (40), Kina (45).

– Norge må ta sin del av ansvaret

Generalsekretær Guro Slettemark i TI Norge sier i en kommentar at Norge må ta sin del av ansvaret i kampen mot korrupsjon.

– En høy score på korrupsjonsindeksen må ikke forlede oss til å tro at alt er i orden her, sier Slettemark.

Hun trekker fram at det årlig avsies nye rettskraftige dommer som viser at korrupsjon skjer i offentlig forvaltning og private selskaper her hjemme. Hun framhever at Norge også kan være en trygg havn for å plassere utbytte fra korrupsjonshandlinger andre steder. Banker og aktørene i eiendomsmarkedet har et ansvar for å motvirke hvitvasking. Hun trekker også fram at Oljefondet (NBIM) er verdens største investeringsfond som gjennom investeringsporteføljen og eierstyring kan bidra til god forretningspraksis i selskaper over hele verden.

Korrupsjonsutfordringer også i Norge

Norge har i alle år scoret høyt på CPI-målingen. I 2021 ble det offentliggjort andre undersøkelser som bringer fram supplerende og kritisk informasjon om korrupsjonsutfordringene i Norge.

  • Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) presenterte i november 2021 Innbyggerundersøkelsen. Over halvparten av de spurte tror nepotisme foregår i kommunene (favorisering av familie og venner), mens snaut halvparten sier det samme om staten. Rundt fire av ti tror korrupsjon skjer i staten og i kommunene.
  • TI Norge gjennomførte undersøkelsen Global Corruption Barometer i 2021. Her framkommer det bl.a. at hver femte innbygger i Norge betrakter korrupsjon hos myndighetene som et stort problem. Tre av ti innbyggere tror bedrifter ofte betaler eller bruker forbindelser for å vinne offentlige kontrakter.

 

Henvendelser kan rettes til spesialrådgiver Tor Dølvik, tlf 913 42 894