Korrupsjonsdommer – oppdatert samling

Lenke til samlingen finner du her

Hvert år oppdaterer TI Norge denne domssamlingen som består av rettskraftige dommer. Årets samling inneholder hele syv nye saker, og alle er innenfor privat sektor. Hensikten med samlingen, er å bidra til kunnskap om hvordan korrupsjon skjer, belyse hva som ligger i begrepet i straffeloven «utilbørlig fordel», og hvordan domstolene vurderer de enkelte sakene. TI Norge mener sakene kan være nyttige for opplæring og dilemmatrening i virksomheter, der relevante spørsmål kan være – kunne dette skjedd i vår virksomhet? Hvilke tiltak iverksettes for å hindre at det skjer? TI Norge er en medlemsbasert forening. Vi ønsker oss flere medlemmer og oppfordrer både offentlige og private virksomheter til å søke medlemskap.

Oppdatering 3. februar 2022:

Det har dessverre vist seg at det er en feil i domssamlingen som angår «Valutahandelsaken» (side 56). Dom i lagmannsretten ble avsagt i september 2015. I april 2016 opphevet Høyesterett lagmannsrettens dom fordi ett av lagrettemedlemmene var inhabil se https://lovdata.no/pro/avgjorelse/hr-2016-739-a

Informasjon om rettskraft for tiltalte As del er altså ikke riktig. Saken ble behandlet på nytt i Hålogaland se https://lovdata.no/pro/avgjorelse/lh-2016-60634

Bl.a. fordi opphevelsen av første gangs behandling i lagmannsretten medførte forsinkelse på ca. ett år ble straffen redusert fra fengsel i ett og ett halvt år til 11 måneder – hvorav 5 måneder betinget.

Vi retter opp dette i neste utgave av domssamlingen, og beklager feilen.