Transparency School 2021 – en innholdsrik erfaring

Aurora Nuñez Christensen har hatt studentpraksis hos TI Norge i våres. Hun avsluttet sitt opphold med deltagelse på den årlige sommerskolen «Transparency School» og her forteller hun om sine erfaringer.

Hvert år arrangerer TI Litauen Transparency School som er et tilbud for folk under 35 år. Skolen samler mennesker fra hele verden, både studenter og folk med ulik yrkesbakgrunn for å diskutere og lære om åpenhet, integritet og antikorrupsjon.

Som deltaker får man et unikt innblikk i situasjoner andre land står i, mulighet til å dele informasjon om sitt eget arbeid og gjennom nettverking knytte kontakter og delta i diskusjoner med deltakerne. Jeg fikk dypere kunnskap om hvordan unngå, undersøke og avdekke korrupsjon.

Til vanlig holdes skolen fysisk i Litauen, men selv om det i år ble holdt online var det en suksess. Et viktig element jeg ønsker å trekke fram, var den unike atmosfæren de klarte å skape over nett. Selv om man satt alene føltes det ikke sånn på grunn av den inkluderende og engasjerende atmosfære skapt av deltakerne, organisatorene og foredragsholdere.  Da kan jeg bare tenke meg hvor gøy fysisk deltagelse hadde vært!

Uavhengig av nivå og hvilke forkunnskaper man sitter på, vil skolen være nyttig. Årets program besto blant annet av “organized crime in the digitalized world”, og “how to ensure transparent and inclusive decision making”. Ett av temaene som engasjerte meg var “tackling environmental footprint of corruption”. Her fikk vi besøk av Patrick Alley fra Global Witness som snakket om hvordan de arbeider for å verne om menneskerettigheter, miljøvern og antikorrupsjon i ulike deler av verden. Et stort problem vi ser i ulike samfunn, er veletablerte selskaper som bl.a. i samarbeid med staten utnytter naturressurser til deres fordel gjennom å undertrykke menneskerettigheter. Dette realiseres blant annet gjennom korrupsjon.

Skolen ga meg mulighet til å snakke, og knytte bekjentskap, med mennesker fra bl.a. Afghanistan, Panama, Russland, Egypt, og Moldova. Som betyr andre mennesker med en annen kulturell og politisk bakgrunn. Jeg fikk unik innsikt i hva de arbeider med, hvilke hindre de møter på i arbeidslivet, og i deres daglige liv som innbygger i de respektive landene. En ting er å lese om slike fakta i en artikkel, noe annet er å prate om det med noen som lever i det. Slike samtaler kan bidra til å bryte ned den lange avstanden som jeg antar mange føler for fjerntliggende land, og gjør at man kommer tettere på og får en bredere forståelse. Gjennom å knytte et personlig bånd, føler i alle fall jeg på et sterkere engasjement for hva andre står i. Krisen eller problemstillingen blir ikke lengre bare fakta og landet blir ikke lengre bare et navn, men et kjent ansikt.

Om du er ny eller sitter med en del kunnskap fra før vil jeg anbefale å delta på neste års sommerskole. Det er en svært innholdsrik opplevelse både på et intellektuelt- men også et personlig plan.

Les mer om Transparency School her.