Høy tillit til institusjonene, men ikke fri for korrupsjon

De norske resultatene fra undersøkelsen Global Corruption Barometer legges fram i dag. Befolkningen i Norge har høyere tillit til myndighetene enn innbyggerne ellers i Europa har. Men det er også grunn til å være på vakt, – det høye tillitsnivået i Norge må ikke bli en sovepute i antikorrupsjonsarbeidet.

Lenke til rapporten her.

Blind tillit og overdreven tro på at korrupsjon skjer alle andre steder enn i Norge, utgjør i seg selv en korrupsjonsrisiko. Kritisk årvåkenhet trengs blant alle aktører i det norske samfunnet for å hindre at korrupsjon finner fotfeste. Undersøkelsen viser blant annet at:

  • Hver femte innbygger betrakter korrupsjon hos myndighetene som et stort problem i Norge.
  • Tre av ti innbyggere tror bedrifter ofte betaler eller bruker forbindelser for å vinne offentlige kontrakter.
  • Hver fjerde innbygger mener at norske myndigheter ikke tar hensyn til folks synspunkter når de fatter beslutninger.
  • Halvparten av de spurte er enig i at den norske regjeringen i stor grad er styrt av et fåtall aktører som handler i egeninteresse.
  • Hver tiende innbygger mener at de fleste bedriftsledere og kommunale myndigheter er involvert i korrupsjon.
  • Hver åttende person som har vært i kontakt med NAV eller sykehusene, sier at de har benyttet personlige forbindelser for å oppnå tjenestene.
  • Nesten halvparten av de spurte i Norge frykter gjengjeldelser ved å rapportere om tilfeller av korrupsjon.

Detaljert tallgrunnlag fra undersøkelsen kan lastes ned her.
Resultatene baserer seg på en representativ spørreundersøkelse i den norske befolkningen, utført av Kantar Norge. Metodegrunnlaget beskrives nærmere her.
Den europeiske undersøkelsen kan leses her.