Tore Olaf Rimmereid valgt til ny styreleder

På Transparency International Norges årsmøte den 4. mai, ble Tore Olaf Rimmereid valgt til ny styreleder. Han avløser Hans Petter Graver, som har vært i TI Norges styre i seks år. Rimmereid er prosjektdirektør i Hafslund Eco og er utdannet siviløkonom og autorisert finansanalytiker fra NHH. Rimmereid har tidligere arbeidet i Finansdepartementet og vært politisk rådgiver i Utenriksdepartementet. Fra 1998-2002 var han konserndirektør i SpareBank 1 Gruppen AS og fra 2002-2009 administrasjons- og finansdirektør i NRK. Fra 2009 til 2018 var han administrerende direktør i E-CO Energi. Han har vært styremedlem i TI Norge siden 2016.

I tillegg ble det valgt inn tre nye styremedlemmer; Nina Mevold, Olav Hypher og Kasper Vagle.