Korrupsjonskrise på FNs dagsorden

2-4 juni står korrupsjon på dagsorden i en spesialsesjon på FNs generalforsamling (UNGASS 2021). Planleggingen startet lenge før pandemien, men det siste årets unntakstilstand har forsterket korrupsjonsproblematikken og aktualisert denne spesialsesjonen. Storskalakorrupsjon er et globalt som krever internasjonalt samarbeid og politisk vilje for å løses opp i, skriver spesialrådgiver Gro Skaaren-Fystro i TI Norge i et innlegg i Bistandsaktuelt

https://www.bistandsaktuelt.no/arkiv-kommentarer/2021/korrupsjonskrise-pa-fns-dagsorden/

Transparency International organiserer flere «side events» og en samlet oversikt over spesialsesjonen finnes her:

https://ungass2021.unodc.org/ungass2021/index.html