Arvid Halvorsen til minne

Det er med stor sorg vi i Transparency International Norge mottok budskapet om at vår kjære venn og kollega,  Arvid Halvorsen, gikk bort den 15. april.

Arvid satt i styret i TI Norge, og senere som konsulent for flere prosjekter. Han var ansvarlig for utarbeidelse og senere oppdateringer av våre viktigste verktøy for næringslivet  «Beskytt din virksomhet» og Dilemmasamlingen. Han bidro også aktivt inn i arbeidet til private sector team i TIs sekretariat i Berlin.

Med sin brede erfaring fra internasjonal virksomhet, kombinert med sin rettferdighetsfølelse, og lidenskap i kampen mot korrupsjon, var Arvid en unik ressurs for vår organisasjon.

Vi savner ham dypt og er takknemlige for alt han var og alt han ga.