FN-panel med krafttak mot korrupsjon

Det internasjonale samfunnet må stoppe den ulovlige kapitalflukten som undergraver bærekraftig utvikling. Det er essensen i en rapport som ble lansert 25. februar av UN High Level Panel on International Financial Accountability (FACTI).

FN-panelet foreslår tiltak for internasjonalt samarbeid om å bekjempe korrupsjon, skatteunndragelse, hvitvasking og annen økonomisk kriminalitet. For å kunne mobilisere tilstrekkelig finansiering av bærekraftmålene, må det etableres internasjonale standarder for større åpenhet, slik som registre over reelle rettighetshavere.  Videre pekes det på behovet for å pålegge større forpliktelser for aktører innenfor juss-og finanssektoren, for å forhindre at disse aktørene enten utnytter eller utnyttes som  tilretteleggere for hvitvasking. Panelet retter også søkelyset på internasjonal korrupsjon med forslag om å styrke innsatsen og mekanismene for tilbakeføring av stjålne midler.

Transparency International er opptatt av at anbefalingene fra FACTI omsettes i handling og videreføres blant annet av Financial Action Task Force (FATF) som har et spesielt mandat til å utforme standarder for anti-hvitvasking. Videre må anbefalingene følges opp av FNs spesialsesjon (UNGASS) om korrupsjon i juni, samt statspartene til FN-konvensjonen mot korrupsjon (UNCAC)

Norske myndigheter har finansiert arbeidet til FACTI med 32 millioner kroner. Benedicte Fasmer, konsernsjef i SpareBank 1 SR Bank, er en av deltakerne i panelet.

Rapporten fra FACTI kan lastes ned her. FACTI Panel Report

Se også denne bloggen fra Transparency International for mer om TI sine innspill til rapporten.

Bistandsaktuelt og Aftenposten hadde fyldige omtaler av rapporten i forbindelse med lanseringen.