Domssamling 2020

Som kjent utgir TI Norge hvert år en oppdatert domssamling, der vi skriver sammendrag av rettskraftige korrupsjonssaker. I årets samling er det kun èn ny sak: Flyttetjeneste-saken. Det er for øvrig en rekke korrupsjonssaker som er under behandling i rettssystemet for tiden, og disse vil bli tatt inn i samlingen når de er rettskraftige. TI Norge anbefaler å bruke sakene i Domssamlingen til kurs og trening. Relvante spørsmål å stille er: Kunne dette skjedd i vår virksomhet? Hvilke tiltak bør settes i verk for å hindre at det skjer?

Last ned samlingen og ta den i bruk! Domssamling 2020