Årlige arkiv: 2021

Masteroppgave: Økt åpenhet på Oslo Børs

Janette Ø. Hetland og Birgitte Flåten har skrevet masteroppgave i regnskap og revisjon ved Norges Handelshøyskole. Formålet med studien var..Les mer

Arvid Halvorsen til minne

Det er med stor sorg vi i Transparency International Norge mottok budskapet om at vår kjære venn og kollega,  Arvid..Les mer

Digital politisk målretting og åpenhet

Sosiale medier har revolusjonert politiske kampanjer og åpnet for nye muligheter til å nå ut og mobilisere nye velgere på..Les mer

Tverrfaglige studentoppgaver om korrupsjonsutfordringer i petroleumssektoren

Mastergradsstudenter ved NTNU har i vinter skrevet gruppeoppgaver om korrupsjon på kurset «Eksperter i team – Vekst og utvikling –..Les mer

FN-panel med krafttak mot korrupsjon

Det internasjonale samfunnet må stoppe den ulovlige kapitalflukten som undergraver bærekraftig utvikling. Det er essensen i en rapport som ble..Les mer

Podcast «Hvem eier Oslo?»

I januar lanserte TI Norge rapporten om hvitvaskingsrisiko i fast eiendom. Lytt til podcasten her. Podcasten et produsert av Tax..Les mer

GRECO: 14 anbefalinger for å forebygge korrupsjon i Norge

GRECO (Group of States Against Corruption) er Europarådets overvåkingsorgan for nasjonal gjennomføring av tiltak mot korrupsjon. GRECO har nylig utarbeidet..Les mer

Defence Companies Index lanseres i dag: Forsvarsindustrien må skjerpe innsatsen for åpenhet og antikorrupsjon

Transparency Internationals Defence Companies Index lanseres i dag. Den viser at omtrent tre fjerdedeler av verdens største selskaper i forsvarsindustrien..Les mer

Domssamling 2020

Som kjent utgir TI Norge hvert år en oppdatert domssamling, der vi skriver sammendrag av rettskraftige korrupsjonssaker. I årets samling..Les mer

Korrupsjonsindeksen 2020 lansert i dag: gjenreisning fra koronakrisen og faren for korrupsjon

“COVID-19 is not just a health and economic crisis. It is a corruption crisis. And one that we are currently..Les mer