Domssamling for 2019

Hvert år oppdaterer TI Norge denne domssamlingen der vi skriver sammendrag av rettskraftige korrupsjonssaker. I årets samling finner du fem nye rettsavgjørelser og en oppdatering av Byggesøknader i Drammen-saken som nå er endelig avgjort. Vi håper samlingen kan være nyttig i virksomheters interne bevisstgjøringsarbeid og kanskje også som brukes som eksempler i forbindelse med kurs? Last ned samlingen og ta den i bruk!

Domssamling 2019