Antikorrupsjon på sjette året: Engasjert publikum og spennende debatter

Hele 140 deltakere møtte opp på Antikorrupsjonskonferansen den 6. og 7. juni, der 31 anerkjente norske og internasjonale foredragsholdere stod for sterke faglige innlegg.

Aktuelt

Antikorrupsjonskonferansen er et unikt samarbeid mellom ØKOKRIM, Transparency International Norge, Advokatfirmaet Selmer AS og gjestemedarrangør i 2019; Kommunesektorens organisasjon (KS). Helge Kvamme fra Kvamme Associates, var konferanseleder.

Key notes fra regjeringen og næringslivet, ved statssekretær Kristoffer Sivertsen og Kongsberg Gruppens Even Aas, markerte åpningen av konferansens faglige program. Deretter fulgte ØKOKRIM-panelet ledet av TI Norges Guro Slettemark, hvor tema var nasjonal antikorrupsjonsutvikling. Panelet besto av Økokrims nestleder Hedvig Moe, seniorrådgiver i Justis- og beredskapsdepartementet Mona Ransedokken, advokat Fredrik Berg, journalist Knut Erik Friis og complianceansvarlig hos Aker BP Mari Engh Brekke.

Nytenkende paneldebatter

Konferansen gjentok også fjorårets suksess med parallellsesjoner. Her kunne deltakerne velge mellom et dypdykk innen korrupsjon i offentlig eller korrupsjon i privat sektor. Tor Dølvik i TI Norge og Lise Spikkeland i KS ledet sesjonen om korrupsjon i offentlig sektor. Her ble lærdommer fra den såkalte Boligbyggsaken i Oslo ble belyst i innlegg av Stig Bech, tidligere styreleder i KF Boligbygg. Styremedlem i TI Norge, Gudrun Grindaker, presenterte korrupsjonssaken innenfor byggesak i Drammen. Diskusjonen handlet mye om hvordan sakene illustrerte nødvendigheten av bedre risikovurderinger som ledd i kommunalt antikorrupsjonsarbeid. Leder av kontrollutvalget i Sogn og Fjordane, Frank Willy Djuvik, holdt et engasjert innlegg om kontrollutvalgenes rolle i antikorrupsjonsarbeidet, mens statsadvokat Esben Kyhring i ØKOKRIM og seksjonsleder for økokrimsaker i sør-øst politidistrikt, Ole Sølvik fortalte om politiets erfaringer med korrupsjonssaker offentlig sektor og presenterte perspektiver på korrupsjonsrisikoen. Leder av kommunesektorens etikkutvalg, Tora Aasland, oppsummerte sesjonen og understreket bl.a. behovet for at flere kommuner og offentlige instanser driver kontinuerlig trening og dilemmadiskusjon som ledd i antikorrupsjonsarbeidet.

Selmers Thomas Brandi ledet paneldebatten som omhandlet korrupsjon i privat sektor, hvor hovedfokus var Knut Høyviks mandat for utredning av hjemmelen for foretaksstraff og straffebudet for korrupsjon. Temaer som ansvar i konsernforhold, skyldkrav for foretaksstraff og betydningen av forebyggende compliance-arbeid stod også på agendaen.

Gode innlegg fra debattdeltakerne samt aktiv deltakelse fra et engasjert publikum gav spennende debatter, hvor alternative reguleringsmåter og nytenking stod i høysetet.

Internasjonalt tilsnitt

Lisa Osofsky, sjef for Serious Fraud Office i Storbritannia, holdt et engasjerende innlegg om antikorrupsjonsutvikling, hvor blant annet spørsmål om forebyggende arbeid som strafferettslig forsvar ble belyst. Første konferansedag ble avsluttet med key note fra Utenriksminister Ine Eriksen Søreide om UDs forventninger til norske næringslivsaktører som opererer i korrupsjonsutsatte markeder.

Konferansemiddag ble avholdt i Selmers lokaler på Tjuvholmen, hvor de faglige diskusjonene ble tatt videre i kombinasjon hyggelig samvær.

Konferansens andre dag gav deltagerne et bredere innblikk i det internasjonale antikorrupsjonsarbeidet og satte søkelyset på de viktigste antikorrupsjonstiltakene på den internasjonale arenaen. Daniel Kahn, Chief of the Foreign Corrupt Practices Act Unit, Fraud Section, Criminal Division, U.S. Department of Justice, holdt – med gode innspill og spørsmål fra salen – et innlegg om utvikling knyttet til håndheving av US Foreign Corrupt Practices Act. Vi fikk også en oppdatering fra OECDs antikorrupsjonsarbeid ved Drago Kos, Chair, OECD Working Group on Anti-Bribery.

Tuna Bond-skandalen

I år som tidligere år tar konferansen mål av seg for å gi deltakerne påfyll både i teoretisk og praktisk henseende. Vi er veldig glade for bidrag fra blant andre Roberto J. Tibana, Senior Economist i Analitica-RJT. Roberto holdt et engasjerende innlegg om Tuna bond-skandalen i Mosambik og gav nyttig innsikt i hvordan korrupsjon skjer i praksis. Videre holdt George Ren McEachern, Managing Director i Exiger, et inspirerende innlegg om hvordan ny teknologi kan bidra til å gjøre compliance-arbeid både bedre og mer effektivt. Konferansen bød også på innlegg fra Bruno Brandao, Director of Transparency International Brazil, og Victor Riccely Lins Santos, Federal Prosecutor i Brasil, som til sammen gav en førstehånds statusoppdatering på den pågående etterforskningen og oppfølgingen av Lava Jato-saken. Vi synes særlig analysen av Lava Jato-skandalens konsekvenser for samfunn og demokrati var både viktig og nyttig. Videre ble det gitt nyttige innspill knyttet til den korrupsjonsrisikoen norske selskaper med virksomhet i Brasil møter.

Roberto J. Tibana i Analitica-RJT iført kampanje-t-skjorten med trykket «Eu nao pago dividas ocultas nem com gas» som betyr «Jeg betaler ikke skjult gjeld, ikke en gang med olje»

Gjennom hele konferansen var tegner Nils Axle Kanten og tegnet samtlige innledere og panelister.

Vi takker for årets konferanse og ser allerede frem til neste år som er planlagt til 4. og 5. juni 2020.

Alle foto: Alex Asensi

Referenter: TI Norge og Selmer AS