Antikorrupsjonskonferansen 2019

Om kun to uker, den 6. og 7. juni avholdes antikorrupsjonskonferansen for sjette gang. Konferansen er et unikt samarbeid mellom ØKOKRIM, Transparency International Norge, Advokatfirmaet Selmer og gjestemedarrangør i 2019; Kommunesektorens organisasjon (KS). Kvamme Associates ved Helge Kvamme leder årets konferanse som setter søkelys på utviklingen nasjonalt og internasjonalt, og løfter frem de viktigste tiltakene innen dagens antikorrupsjonsarbeid.

Konferansen ønsker å bidra til viktig kompetanseheving, og passer for representanter for alle virksomheter og organisasjoner som står overfor korrupsjonsutfordringer og som arbeider med å forebygge og avdekke korrupsjon, slik som privat sektor, offentlig sektor, ikke-statlig virksomhet (NGO), og velferds-/bistandsorganisasjoner. Antikorrupsjonskonferansen gir faglig påfyll og inspirasjon, og legger til rette for nettverksbygging på tvers av sektorer. Alle inntekter fra konferansen går til å dekke utgifter i forbindelse med gjennomføringen. Et eventuelt overskudd vil benyttes til særskilt formål innen korrupsjonsforebygging.

Dag 1 vil ha et nasjonalt fokus, mens Dag 2 er viet den internasjonale situasjonen vedrørende korrupsjon og bestikkelser. Se antikorrupsjonskonferansen.no for informasjon om konferansen, foredragsholdere, program og for påmelding.