Korrupsjonsindeksen

Transparency International utgir årlig en korrupsjonsindeks som rangerer 180 land og territorier ut fra hvordan befolkningen oppfatter korrupsjon i offentlig sektor. Indeksen rangerer land på en skala fra 0 (høy grad av korrupsjon) til 100 (ingen korrupsjon). Indeksen blir blant annet brukt av politikere, firmaer, journalister, organisasjoner og ambassader.

Korrupsjonsindeksen