Månedlige arkiv: mai 2019

Antikorrupsjonskonferansen 2019

Om kun to uker, den 6. og 7. juni avholdes antikorrupsjonskonferansen for sjette gang. Konferansen er et unikt samarbeid mellom ØKOKRIM, Transparency International..Les mer

Korrupsjonsindeksen

Transparency International utgir årlig en korrupsjonsindeks som rangerer 180 land og territorier ut fra hvordan befolkningen oppfatter korrupsjon i offentlig sektor. Indeksen..Les mer

Korrupsjon og norske bistandsmidler

I masteren sin har Siw Slevigen undersøkt om UDs metode for risikovurdering og kontroll av bistandsmidler er tilstrekkelig. Funnene peker..Les mer

Status: Korrupsjon i Norge (Årsmøteforedraget)

Den 14 mai avholdt TI Norge sitt årsmøte på Litteraturhuset. Etterfulgt av dette fikk vi et spennende innlegg av assisterende..Les mer

TI Norges årsrapport for 2018

TI Norge holder årsmøte på Litteraturhuset 14 mai. Der behandles bla. årsrapporten for 2018 som presenterer TI Norges arbeid mot korrupsjon i..Les mer

Tipshefte for journalister og redaksjoner

Hvordan kan journalister og redaksjoner arbeide med temaet korrupsjon? TI Norge og Institutt for Journalistikk har utgitt et tipshefte som..Les mer

Tipshefte for journalister og redaksjoner

Hvordan kan journalister og redaksjoner arbeide med temaet korrupsjon? TI Norge og Institutt for Journalistikk har nå utgitt et tipshefte..Les mer