Antikorrupsjonshåndbok for kommuner

Målet med håndboken er å motivere kommuner, fylkeskommuner og kommunale bedrifter til å utvikle, iverksette og vedlikeholde antikorrupsjonsprogrammer. Håndboken er utviklet i samarbeid med KS, Kommunesektorens organisasjon.

Håndboken kan lastes ned her, men det er også mulig å bestille trykte eksemplarer fra Transparency International Norge. Send en epost til slettemark@transparency.no med adresse og hvor mange eksemplarer dere trenger.