Veileder for statseide foretak

Transparency International har utarbeidet en ny veileder for statseide foretak. Veilederen er formulert som 10 prinsipper mot korrupsjon som statseide foretak globalt oppfordres til å innarbeide i sin virksomhet. TI Norge har, i samarbeid med en del av sine medlemmer, bidratt med innspill til utarbeidelsen av veilederen.

– Det er svært positivt at vi nå har fått på plass en egen veileder mot korrupsjon for statseide foretak og denne veilederen er også relevant for kommunalt eide selskaper som vi også har mange av i Norge, sier generalsekretær i TI Norge, Guro Slettemark. Statseide og kommunalt eide selskaper ivaretar viktige samfunnsinteresser, og bør gå foran som et godt eksempel i antikorrupsjonsarbeidet, påpeker hun.

Veileder for statseide foretak (engelsk)