Rapport om korrupsjon i eiendomsmarkedet

Rapporten «Faulty Towers – Understanding the impact of overseas corruption on the London property market» fra Transparency International UK, ble presentert av Robert Barrington på Antikorrupsjonskonferansen 2018 i Oslo. Den viser hvordan eiendomsmarkedet i London har blitt overstrømmet av korrupt kapital og bidratt til en prisstigning som gjør at nesten ingen lenger har råd til å bo i byen. Rapporten viser til det samme problemet i Melbourne, Vancouver og New York, og det er nærliggende og se nærmere på hvor relevant denne problemstillingen er for Oslo hvor boligprisene og prisene på næringseiendom i Oslo er i sterk vekst.

Faulty Towers: Understanding the impact of overseas corruption on the London property market