Åpenhet i eierskap – ledere eller sinker?

I dag lanserer Transparency International en stor undersøkelse om hemmelig eierskap. Bakgrunnen er G20-landenes løfte om åpenhet i eierskap som det ble enighet om i på toppmøte i Brisbane i 2015. Norge er for første gang med i undersøkelsen som gjesteland, og noen av spørsmålene rapporten gir svar på er: Hva har skjedd med de fagre løftene? Er G20-landene og «gjestelandene» ledere eller sinker? Og hvilke anbefalinger har Transparency International?

Her i Norge har det heller ikke stått på løfter fra politisk hold. I juni 2015 stemte Stortinget enstemmig for Finanskomiteens innstilling om åpenhet i eierskapsrapportering. Dessverre er det fint lite som har skjedd siden da, og Norge scorer helt i bunnsjiktet når det gjelder tilgang til informasjon om egentlige eiere.

Omfanget av hemmelig eierskap er stort i Norge, og spesielt problematisk er forvalterkontoer. I en artikkel (NRK) fremgår det at det ved utgangen av 2014 var  registrert ulike former for verdipapirer i Verdipapirsentralen (VPS) for til sammen 4581 milliarder kroner.1419 milliarder kroner, eller om lag en tredel, var registrert på utenlandske aktører. Av den totale markedsverdi tilhørende utlendinger var om lag 40 prosent registrert på forvalterkontoer hvor eierskapet er skjult, ifølge VPS.  For aksjer var andelen 50 prosent.

– Dette viser oss at Norge er et lett sted gjemme ulovlige penger og gir oss grunn til å spørre om Norge er å regne for et skatteparadis for utlendinger, sier generalsekretær Guro Slettemark. Det er nedslående at vi i Norge ikke har kommet lenger på dette området til tross for alle løftene som er gitt. For aktører som ønsker å hvitvaske kapital med kriminelt opphav, er hemmelig eierskap en gavepakke. Vi har også sett at hemmelig eierskap er en viktig ingrediens i alle store korrupsjonssaker avslutter Slettemark.

Les rapporten G20 Leaders or Laggards?