Transparency International – sommerskole 2018

Bli med på @transparencyschool 2018 i Vilnius i Litauen! Hver sommer samles studenter og unge arbeidstakere til en uke med forelesninger og workshops om antikorrupsjon.
Møt aktivister, forskere og antikorrupsjonseksperter, og del ideer med engasjert ungdom fra hele verden!
Du får også 6 studiepoeng, og kan søke om stipend.

I fjor var den norske BI-studenten Malin  Wannebo Varslott  en av deltakerne. Hun forteller om et intensivt og lærerikt opphold: «Sommerskolen egner seg for deg som ønsker å ta del i kampen mot korrupsjon, eller søker bedre forståelse og økt kunnskap om fenomenet.» sier hun.

Deltakerne på sommerskolen kommer fra både offentlig og privat sektor, akademia, media og sivilsamfunnsorganisasjoner. Dette reflekteres i et variert program bestående av både teori og praksis. Malin trekker fram et kurs i privat sektor og compliance. «Vi lærte blant annet at for å oppnå suksess er både etikk og compliance policy to fundamentale elementer» sier hun.

Andre temaer som ble tatt opp var internasjonale årsaker til korrupsjon, bedriftsrapportering, sivilt engasjement for offentlig beslutningsprosesser og rapportering, samt mediehusenes ansvar og påvirkning. Deltakerne ble også presentert for eksempler på velfungerende antikorrupsjonsprogram. Et viktig element er praktisk arbeid for økt åpenhet og antikorrupsjon. «Vi ble trent i hvordan konstruere suksessfulle kampanjer, hvordan oppnå offentlig oppmerksomhet og hvordan benytte atferdsmessig forskning i offentlig policy», sier Malin.

Sommerskolen henter kursholdere fra prestisjetunge universiteter, samt fra internasjonale organisasjoner med lang erfaring fra feltet. Spesielt inntrykk gjorde aktivist Elena Panfilova som la frem ulike verktøy for å bekjempe korrupsjon, forskningskoordinator (TI) Roberto Martinez med sin presentasjon av trender og avvik, og demokratisk styringsoffiser (OSCE) Jacopo Leone som diskuterte betydningen av demokrati, frihet og gode institusjoner.

Vel så viktig som å lytte til eksperter var det å dele kunnskap og erfaringer med de andre deltakerne. «I løpet av kursdagene fikk vi høre om hverdagssituasjoner i ødelagte samfunn hvor korrupsjon er blitt en overlevelsesmekanisme» forteller Malin, og viser til sommerskolen som et sted der unge mennesker fra hele verden samles for å lære og dele kunnskap om et tema som angår oss alle.

Hun fikk flere spørsmål fra deltakerne om Norge. På Transparency’s International Corruption Perception Index gjør Norge det bra, men er også mest korrupt i Norden. «Også i Norge er vi vitne til flere former for korrupsjon, som bestikkelser, misbruk av stilling for egen vinning, hvitvasking av penger og bankkonti i skatteparadiser.» sier Malin, som påpeker at norske selskapers engasjement i utlandet samt norsk bistand møter korrupsjonsutfordringer. Malin mener at det i Norge er behov for både mer kunnskap om, og politisk engasjement mot korrupsjon.

Vi kan hjelpe ved å starte med oss selv, argumenterer Malin. Korrupsjon er vanskelig å definere, derfor er det nødvendig med økt kunnskap og forståelse. «Norske politikere synes å være forsiktige med å sette korrupsjon på dagsorden. Media hjelper, men jeg savner økt fokus og bevisstgjøring fra allmenheten» sier hun, og mener at det er tid for å ta korrupsjon inn på timeplanen på universiteter og høyskoler, og viser til at det er avgjørende med utvikling av god integritetskultur for å forebygge korrupsjon. Malin mener også at Norge bør bli bedre til å fronte antikorrupsjonstemaet internasjonalt. Større samarbeid mellom myndighetene og sivile samfunnsorganisasjoner er ideelt for å fremme åpenhet og korrupsjonsarbeid, og legger til at Erna Solberg fortjener ros for sitt forslag om en #Me-too kampanje mot korrupsjon på World Economic Forum toppmøte i Davos. «Det er også viktig at vi heier frem og tar vare på varslere, fordi de bryter vei og bidrar til å avdekke uetisk praksis» avslutter Malin.

Høres dette ut som noe for deg? Du kan nå søke om å bli deltaker på Transparency International Summer School on Integrity 2018, som arrangeres den 2.-8. juli i Vilnius i Litauen. Les mer og søk på http://transparencyschool.org/ .