Korrupsjonsindeksen – CPI 2016 er lansert

Transparency International lanserte 25. januar Corruption Perceptions Index (CPI) for 2016. Indeksen rangerer 176 land etter nivået på opplevd korrupsjon i offentlig sektor, basert på en rekke uavhengige datakilder om hvert land.

– Nok en gang viser indeksen at det er store korrupsjonsutfordringer i land Norge samhandler med, sier generalsekretær Guro Slettemark i Transparency International Norge, og peker på land der norsk næringsliv opererer og utviklingsland som mottar norsk bistand.

– Det er en styrke ved det norske samfunnet at tilliten til offentlig sektor er høy, noe som igjen bekreftes i årets CPI, uttaler Slettemark. Samtidig er offentlig sektor i Norge stor, mangslungen og fremfor alt desentralisert. Også hos oss avdekkes det saker som illustrerer at korrupt praksis kan forekomme. Disse sakene understreker nødvendigheten av et våkent og aktivt antikorrupsjonsarbeid i både stat og kommune, legger hun til.

Korrupsjon fortsatt utbredt i verden – Norden kommer best ut

69 prosent av landene som inngår i CPI 2016 scoret under 50, på en skala fra null til hundre, der null indikerer svært mye opplevd korrupsjon, mens hundre indikerer svært lite korrupsjon. Resultatet viser hvor utbredt det er med ødeleggende korrupsjon rundt om i verden. I år er det flere land som forverrer sin posisjon på indeksen enn som forbedrer den.

Danmark og New Zealand scorer best (90) på CPI 2016, tett fulgt av Finland (89) og Sverige (88). Norge kommer på sjetteplass, med 85 poeng, noe som er en nedgang på to poeng sammenlignet med 2015. Ingen land er helt frie for korrupsjon, men landene i toppen av rangeringen har viktige fellestrekk: Åpenhet i forvaltningen, pressefrihet, ivaretakelse av menneskerettigheter og et uavhengig rettssystem.

For tiende år på rad kommer Somalia dårligst ut på indeksen, med ti poeng. Sør Sudan er nest dårligst (11), etterfulgt av Nord Korea (12) og Syria (13). Landene i bunnen av skalaen kjennetegnes ved utbredt straffrihet for korrupsjon, dårlig styresett og svake institusjoner. En del land i konfliktområder, særlig i Midt Østen, har falt markert på årets indeks.

Qatar faller mest – vertslandet for fotball-VM 2022

Qatar har hatt den sterkeste nedgangen sammenlignet med 2015, med et fall på ti poeng. Transparency Internationals styreleder, José Ugaz, uttaler at «FIFA-skandalen, undersøkelsene om tildelingen av fotball-VM 2022 til Qatar og rapporter om brudd på menneskerettigheter for migrantarbeidere har klart påvirket opplevelsen av landet.»

Mye korrupsjon i land Norge samarbeider med

Brasil er et viktig satsingsområde for norsk næringsliv. Landets score på indeksen har gått betydelig ned sammenlignet med for fem år siden, i takt med at den ene korrupsjonsskandalen etter den andre er avdekket, med toppolitikere og forretningsfolk involvert. Samtidig viser disse sakene at uavhengig rettsforfølgelse faktisk gjør det mulig å stille folk som tidligere er blitt ansett som urørlige, til ansvar for korrupsjon. I årets indeks scorer Brasil 40, i likhet med andre framvoksende økonomier som Kina og India. Iran utpekes nå også som et viktig eksport- og investeringsområde for norske virksomheter, etter at sanksjonene er hevet, men scorer lavt på indeksen, med 29 poeng.

Flere av landene som er store mottakere av norsk bistand, scorer også lavt på korrupsjonsindeksen, som f.eks. Afghanistan og mange av de afrikanske landene. Dette illustrerer at bistanden bør gå hånd i hånd med arbeidet for å fremme godt styresett.

Les mer her