Årlige arkiv: 2017

Ny veileder for statseide foretak

Transparency International har utarbeidet en ny veileder for statseide foretak. Veilederen er formulert som 10 prinsipper mot korrupsjon som statseide..Les mer

Korrupsjon og kommersielt frivillig arbeid

Kornelia Arnulf har skrevet masteroppgave ved UiO om korrupsjon og kommersielt frivillig arbeid. Hun fattet interesse for denne problematikken etter..Les mer

Korreksjon av korrupsjonsindeksen for 2014 og 2015

Transparency Internationals Corruption Perception Index har inneholdt en feil som har påvirket poengsummen for flere land, inkludert Norge. Feilen har..Les mer

Turistguider med returprovisjon – korrupsjon?

I deler av norsk reiseliv praktiseres en ordning med returprovisjoner. Turistene geleides til butikker som gir guidene provisjon av omsetningen...Les mer

Korrupsjon og FNs bærekraftmål

Transparency International har publisert en guide for å hjelpe sivilsamfunnet til å identifisere korrupsjonsrisiko i de 17 bærekraftmålene.    ..Les mer

Antikorrupsjon og humanitær bistand (sluttrapport)

Prosjektet «Building Capacity to Address Corruption Risks in humanitarian operations» som ble avsluttet i vår har vært en stor satsing..Les mer

Ny rapport fra Transparency International om humanitær bistand til syriske flyktninger

Transparency International lanserer i dag rapporten «Collective resolution to enhance accountability and transparency in emergencies – Lebanon report». Rapporten viser korrupsjonsutfordringene..Les mer

Antikorrupsjon og bistand til sårbare stater

Norge bør fortsatt være en spydspiss i kampen mot korrupsjon. Av Gro Skaaren-Fystro, spesialrådgiver i Transparency International i Ny Tid Korrupsjon..Les mer

«Etikk er god butikk» – dilemmasamling er lansert

Et nytt verktøy i antikorrupsjonsarbeid ble lansert på et frokostseminar i Næringslivets hus 31. mars. NHO-direktør Kristin Skogen Lund åpnet seminaret..Les mer

Beskytt din virksomhet – oppdatert håndbok for næringslivet

Håndboken i antikorrupsjon for norsk næringsliv er oppdatert. Håndboken ble opprinnelig utgitt i 2009 og oppdatert første gang i 2014. Den..Les mer