Rapport om korrupsjon i sport

Transparency International har utgitt rapporten «Global Corruption Report: Sport» som ser på hvorfor sport preges av korrupsjon og hva slags anti-korrupsjons tiltak som kan være effektive. Rapporten legger vekt på samarbeid på tvers av aktører – fra fans som kjøper billettene, til utøverne som står for underholdningen samt sponsorer og aktørene som arrangerer eventene.

Global Corruption Report: Sport