Rapport om åpenhet i telekombransjen

Transparency International har, i samarbeid med Transparency International Ungarn, lansert rapporten «Transparency in Corporate Reporting: Assessing the worlds largest telecommunications companies 2015».

Verdens telekomselskaper driver en virksomhet der omsetningen er høy og inntjeningen svært god. Milliarder av mennesker betror daglig disse selskapene sensitiv og personlig informasjon og er avhengig av at den beskyttes, ikke kan kjøpes og ikke misbrukes. Da blir det også et viktig poeng å finne ut hvor åpne disse selskapene er, og hvordan de presenterer denne informasjonen på sine hjemmesider.

Rapporten forteller om hvordan selskapene er åpne om antikorrupsjonsprogrammer, eierskap og land-for-land-rapportering. Telenor er blant selskapene som har blitt kartlagt.

Transparency in Corporate Reporting