E-læringsprogram for humanitære organisasjoner

Transparency International Norge har lansert et e-læringsprogram for humanitære organisasjoner. Programmet har blitt utarbeidet i samarbeid med det internasjonale Røde Kors-forbundet (IFRC) og er tilgjengelig på IFRC sin læringsplattform.

Korrupsjon er en utfordring i humanitær bistand. E-læringsprogrammet gir en innføring i hvilke risiki organisasjonene møter, hvordan de kan redusere, håndtere og forebygge mot korrupsjon.

Learning Platform