Håndbok for forebygging av korrupsjon i humanitært arbeid

Avdekking og forebygging av korrupsjon i humanitært arbeid er essensielt for at bistand og hjelp kommer fram der behovet er. Transparency International’s håndbok «Preventing Corruption in Humanitarian Operations» inneholder verktøy for å avdekke og oppdage slik korrupsjon. Håndboken er utviklet i samarbeid med syv bistands organisasjoner og dekker retningslinjer for åpenhet, integritet og ansvarlighet. I samarbeid med Det internasjonale forbundet av Røde Kors- og Røde Halvmåneforeninger (IFRC) har Transparency International Norge utviklet e-læringsprogram basert på denne håndboken.

Preventing Corruption in Humanitarian Operations