Antikorrupsjonshåndbok for norsk næringsliv

Hensikten med håndboken er å hjelpe norske bedrifter med å utvikle, iverksette og drifte tilstrekkelige og effektive antikorrupsjons­programmer. Håndboken ble opprinnelig utgitt i 2009 og oppdatert første gang i 2014. Den har vært en stor suksess, etterspørselen har vært stor, og den har blitt brukt aktivt i mange virksomheter. I 2017 ble en ny, men begrenset oppdatering gjennomført, hovedsakelig for å ta hensyn til endringer i lovverket og ytterligere rettspraksis.