16 000 dollar for en kinesisk militæreksamen

Bloomberg News forteller i en artikkel at prisen for å være sikret en plass i den kinesiske hæren nå er så høy som 16 000 dollar. En militær karrière blir sett på som en vei ut av fattigdom og en strategi for å komme seg vekk fra avsidesliggende strøk i det enorme landet. For familier med gode kontakter kan prisen for en eksamen nærme selv halvparten.

Korrupsjon i den kinesiske hæren er et stort problem og har vært det lenge, både i forbindelse med opptak med også fordi befal utenfor byene blir betalt så lite, at de tar bestikkelser for å spe på lønnen. Et databasert opptakssystem har redusert problemet noe i sentrale strøk, men ikke hatt noen effekt i de delene av landet der det ikke har blitt tatt i bruk.

Konsekvensene av denne systemiske korrupsjonen er flere. For det første mister mange ressurssvake, unge kinesere en mulig vei ut av fattigdommen når rikere familier eller rekrutter med kontakter, betaler seg inn i hæren. Samtidig må militæret bruke store ressurser på å trene dårligere rekrutter opp til et nivå som bedre kvalifiserte ungdommer ville nådd på kortere tid.

Les hele artikkelen i Bloomberg News her.

[Foto: Schmeeve, Red Army in Tiananmen, Creative Commons]