Mulig valgfusk etterforskes ikke

Forfatningsdomstolen og den statlige valgkommisjonen i Montenegro har avvist 842 tilfeller av påståtte uregelmessigheter i forbindelse med kommunevalget den 25. mai. Samtidig er 2500 skriftlige rapporter fra valgobservatører ignorert. I tillegg er Vanja Calovic, lederen av Transparency International sin partner i Montenegro, MANS, utsatt for en omfattende svertekampanje i media.

MANS lærte opp mer enn 500 observatører i forkant av kommunevalget. Det er de 842 mulige tilfellene av valgfusk som er rapportert av disse, som nå er avvist av Forfatningsdomstolen.

– Regjeringer som viser liten vilje til å gjennomføre rettferdige og lovlige valg, øker også risikoen for korrupsjon. Borgere i et land har rett til å vite at offentlige embedsmenn og folkevalgte representanter er valgt i en rettferdig prosess og at de ikke misbruker makten de har i egen interesse. Sivilsamfunnet spiller en viktig rolle i arbeidet med å holde myndighetene ansvarlig og deres stemme må bli hørt, sier Virginie Coulloudon, Director of External Relations i Transparency International.

Transparency International condemns Montenegros’s failure to investigate electoral fraud (pressemelding).

[Foto: Marjan Lazarevski, St. Nicholas Church i Perast, Montenegro, Creative Commons]