Interessentgruppen til EITI oppnevnt i statsråd

Den nye Interessentgruppen til EITI ble oppnevnt i statsråd den 20. juni. Blant medlemmene er Transparency International Norges generalsekretær Guro Slettemark.

Extractive Industries Transparency Initiative (EITI) er et initiativ fra den tidligere britiske statsminister Tony Blair om å øke åpenheten omkring betalingsstrømmer innenfor petroleums- og gruveindustrien. Norge har siden 2003 aktivt støttet dette initiativet politisk og økonomisk. EITIs internasjonale sekretariat har siden 2007 holdt til i Oslo. Les mer om EITI her.

Interessentgruppen har til oppgave å overvåke og evaluere gjennomføringen av EITI-forskriften hvis formål er å bidra til gjennomsiktighet i pengestrømmer fra petroleumsvirksomheten til staten. Les mer om Interessentgruppen her.

Medlemmene i den nye Interessantgruppen er:

Advokat Oluf Bjørndal, Norsk olje og gass, Stavanger
Vara: fagsjef Frode Bøhm, Norsk olje og gass, Stavanger

Principal Consultant Sustainability Hilde Røed, Statoil, Bærum
Vara: Vice President Legal Carine Smith Ihenacho, Statoil, London

Juridisk direktør Svein Bjørnestad, ExxonMobil, Stavanger
Vara: advokat Hans Petter Nordby, Chevron, Oslo

Ekspedisjonssjef Lars Erik Aamot, Olje- og energidepartementet, Oslo
Vara: underdirektør Gro Anundskaas, Olje- og energidepartementet, Nittedal

Utredningsleder Marius Pilgaard, Finansdepartementet, Oslo
Vara: fagdirektør Beate Bentzen, Finansdepartementet, Oslo

Generalsekretær Guro Slettemark, Transparency International Norge, Oslo
Vara: spesialrådgiver Gro Skaaren-Fyrsto, Transparency International, Oslo

Generalsekretær Mona Thowsen, PWYP Norge, Oslo
Vara: seniorrådgiver Stefan Norris, WWF Norge, Nesodden

Internasjonal sekretær Amalie Tofte, IndustriEnergi, Oslo
Vara: registrert revisor Fanny Voldnes, Fagforbundet, Oslo

Utenlandssjef Fredrik Glad-Gjernes, KFUK-KFUM Global, Oslo
Vara: rådgiver Sven Larsen, KFUK-KFUM Global, Oslo