Skatteflukt skader utviklingsland

Land i verden som konkurrerer om å tilby den laveste selskapsskatten, har forårsaket en halvering av skattenivået for multinasjonale selskaper de siste 30 årene, viser en rapport som IMF nylig offentliggjorde.

«Spillovers in Corporate International Taxation» er navnet på rapporten som også ser på de makroøkonomiske konsekvensene av internasjonal skatteplanlegging, profittflytting og en selskapsskatt som blir stadig lavere.

halvering av skattenivået_imf

Rapporten slår fast at effekten av en nasjonal skattepolitikk er grenseløs og at det særlig er utviklingslandene som taper penger på praksisen. Det har blitt anslått at verdier for minimum $ 100 milliarder unndras beskatning i utviklingsland hvert år – for noen land representerer verdiene 10 – 15 prosent av det totale skattegrunnlaget.

– Å unndra verdier fra beskatning har utviklet seg til en liten industri, sier generalsekretær i Transparency International Norge, Guro Slettemark. – Advokater, konsulenter, regnskapsførere og revisorer driver avansert planlegging og strukturering av selskaper og regnskaper og lykkes i mange tilfeller med å senke selskapsskatten ned mot null. Dette er godt beskrevet i «Treasure Islands» av Nicholas Shaxson og IMF-rapporten er ytterligere et bidrag til kunnskapen om hvor skadelig denne praksisen en.

– En vesentlig grunn til at dette kan pågå, er mangel på innsyn i regnskaper og eierstrukturer på tvers av landegrenser. Dette er en problemstilling Transparency International har jobbet med i mange år. Vår egen rappport «Åpenhet i selskapsrapportering» kartlegger de 50 største, norske børsnoterte selskapene og hvor åpne de er når de rapporterer om økonomi.

– Åpenhet er en forutsetning for at vi skal klare å avvikle en praksis som skader spesielt utviklingsland og som reduserer de ressursene som ellers skulle vært brukt til velstandsutvikling for folk flest. I Norge innebærer nye regler om land-for-land-rapportering et skritt i riktig retning, men reglene bør så snart som mulig omfatte alle selskaper med virksomhet i flere land, ikke bare utvinningsindustrien, avslutter generalsekretær i Transparency International Norge, Guro Slettemark.