GRECO fokuserer på interessekonflikter

– GRECO sin oppsummering av norske myndigheter i et antikorrupsjonsperspektiv, stemmer godt overens med de innspillene TI Norge kom med til evalueringsgruppen (GRECO Evaluation Team, GET) som besøkte Norge i fjor høst – og våre egne anbefalinger i National Integrity System-rapporten (NIS-rapporten) fra 2012, sier Transparency International Norges generalsekretær Guro Slettemark.

GRECO står for Group of States Against Corruption og ble etablert av Europarådet i 1999. Norge ble medlem i 2002. Målet med ordningen er å øke medlemslandenes evne til å bekjempe og å forebygge korrupsjon ved å evaluere i hvor stor grad landenes egne ordninger lever opp til Europarådets vedtatte standarder. Gjennom jevnlige evalueringer der GRECO Evaluation Teams besøker de enkelte landene, gjennomfører en rekke intervjuer og utarbeider en rapport, gis det anbefalinger som medlemmene forventes å følge.

Dette er fjerde gang Norge har blitt evaluert, og vi får ros for blant annet å ha implementert alle de tidligere anbefalingene vi har fått.

Samtidig peker GRECO på at det fortsatt finnes et forbedringspotensial og områder vi kan jobbe med. – Et tema de setter fingeren på er interessekonflikter – en problemstilling vi har alt for lite fokus på idag, mener generalsekretæren. – At Stortinget også blir bedt om å utvikle de etiske retningslinjene blant annet knyttet til kontakt med lobbyister, ser jeg på som et signal om at et lobbyregister, slik Presseforbundet, Redaktørforeningen og vi har argumentert for i vinter, ville styrket Stortingets integritet og demokratiske forankring, sier generalsekretær Guro Slettemark i Transparency International Norge.

Les mer om GRECO her.

Les mer om GRECO sin evaluering av Norge her.

[Foto: Dmitry Valberg, Creative Commons.]