Månedlige arkiv: juni 2014

Skatteflukt skader utviklingsland

Land i verden som konkurrerer om å tilby den laveste selskapsskatten, har forårsaket en halvering av skattenivået for multinasjonale selskaper..Les mer

Korrupsjon og tillit til politiske institusjoner

Hva gjør folks møte med korrupsjon med tilliten til demokratiske institusjoner? Det var tema for Eivor Hovde Hoff sin  masteroppgave ved..Les mer

GRECO fokuserer på interessekonflikter

– GRECO sin oppsummering av norske myndigheter i et antikorrupsjonsperspektiv, stemmer godt overens med de innspillene TI Norge kom med til..Les mer

Josimar: Sandstormen

Den vanligste feilen er å tro at Qatar 2022 handler om fotball. Det har alltid handlet om mye, mye mer...Les mer

– Utviklingen går for sakte

– På tross av at utviklingen går i riktig retning, og at tallene er litt bedre i dag enn for..Les mer

Tiden jobber for åpenhet

Innsyn og åpenhet bidrar til en diskusjon om hvorvidt all næringsvirksomhet tåler dagens lys, skriver Kjersti Løken Stavrum generalsekretær, Norsk Presseforbund, Arne Jensen generalsekretær,..Les mer