Veileder for antikorrupsjonstiltak i leverandørkjeden

Det er viktig at norske bedrifter har en forståelse av hvorfor korrupsjon er ødeleggende for næringsvirksomhet og hvorfor bedrifter bør ha retningslinjer og arbeidsmåter som motvirker korrupsjon. Transparency International Norge har derfor i samarbeid med NHO utarbeidet en veileder for hvordan virksomheter kan arbeide for å redusere korrupsjonsrisiko hos sine leverandører. Formålet med dokumentet er å motivere og bistå leverandører i utviklingen av verktøy og styringssystemer som kan bidra til at dette arbeidet lykkes.

Veilederen kan lastes ned her, men det er også mulig å bestille trykte eksemplarer fra Transparency International Norge. Send en epost til slettemark@transparency.no med adresse og hvor mange eksemplarer dere trenger.